Företaget

Svensk Växtmiljös huvudkontor ligger i Knallestaden Borås, men vår växtservice täcker idag större delen av Västra Götalandsregionen. Ni kan nu även anlita oss i Jönköping, Varberg, Falkenberg och Halmstad!

Företaget startade 1982 och idag sköter vi närmare 28.000 växtarrangemang i privata, kommunala och statliga miljöer, åt våra över 800 kunder. Eftersom vi specialiserat oss på växtservice, där vi även lämnar en garanti, är det mycket viktigt att kvaliteten är hög.

Säsongsskålar

På receptionsdisken , vid sittgruppen eller på konferensbordet – en vackert arrangerad skål med säsongens växter ger
alltid ett varmt och välkomnande intryck. Säsongsskålarna byts 4 gånger per år (januari, april, augusti, november).

Köpa eller leasa växtinredning?

Köpa växtinredning

 • Ni köper och äger Era växter.
 • Därefter anlitar Ni oss (såklart) för att ta hand om dem till ett pris per kärl och månad.
 • Växtserviceavtal tecknas på ett (1) år.

Leasa växtinredning

 • Ni hyr Era växter och i leasingpriset är växtservice med garanti inräknat.
 • Leasingavtal tecknas på 12, 24 resp. 36 månader (ju längre avtalstid desto lägre månadskostnad)

Vi besöker Er kostnadsfritt och hjälper till att välja växter och kärl.

Vi garanterar att era växter alltid ser fräscha och representativa ut!

Vår växtservice innebär att vi regelbundet sköter om era växter på bästa sätt. Frekvensen varierar beroende på växtens placering och årstid samt på växtval, dock minst en gång per månad. Vattenmängden anpassas efter växt, placering, årstid samt temperatur. Bevattningssystem ses över så att de är fullt fungerande. Vattnet skall vara rumstempererat. I vår utrustning ingår såväl vagnar med tank som traditionell kanna.

Bladverket duschas och dammas regelbundet. Möbler och elektronisk utrustning aktas. Överflödigt spillt vatten torkas bort och kruka eller kärl torkas av. Bladglans används med försiktighet och golv aktas för spill då risk för halka kan uppstå.
Beskärning utförs under den tid av året som bäst främjar växten. Växtens naturliga form skall framhävas och vid formklippning skall formen underhållas. Städning efter beskärning genomförs och skräp bortforslas.

Vid varje servicetillfälle

Kontrolleras ljuskällan. Höjder eller placering korrigeras vid behov. Då det är nödvändigt, åtgärdas växten med uppbindning. Detta görs med ett diskret material.

God skötsel och hantering

Gödning anpassas efter växt, årstid samt placering. Påfyllning och utbyte av jord i planteringskärl görs vid behov. Professionell växtinredningsjord används. Borttagning av döda blad görs vid varje servicetillfälle. Om växten drabbas av ohyra bekämpar vi den med hjälp av olika metoder och produkter.

Vi använder oss av så skonsamma metoder som möjligt bland annat biologisk bekämpning.

Växtgaranti

Skulle växten tappa sitt prydnadsvärde eller dö, byts den ut KOSTNADSFRITT!

Miljö

 • 2016

  I november 2016 genomfördes en uppgradering till ISO 14001:2015.

 • 2011

  Vi jobbar under en strikt miljöpolicy samt ett högt satt miljömål. Samtliga leveranser till och från oss samordnas enligt vår miljöpolicy.

 • 2005

  I januari 2005 genomgick vi en miljöinspektion med Statens Provningsanstalt som granskande revisionsorgan, med vilket medföljde att vi blev miljödiplomerade enligt ISO 14001.

 • 2003-2004

  Under 2003-2004 intensifierades vårt miljöarbete och vi började bygga ett eget miljöledningssystem.

  Svensk Växtmiljö började sitt miljöarbete i samråd med Agenda 21 i Borås, och klarade målen för Miljöutmanarna år 1999, 2000, 2001 samt 2002.

Miljöpolicy

Vår miljösamordnare heter Jenny Johansson

Kontakta gärna Jenny om du har frågor runt vårt miljöarbete eller behöver säkerhetsdatablad.

leaf